Plattform för hållbar stadsutveckling

Plattform för hållbar stadsutveckling var ett gemensamt uppdrag mellan Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket som pågick mellan 2014 och 2017.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Christian Haglund