Ny nationell strategi för formellt skydd av värdefulla skogar

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har utvärderat och reviderat den nationella strategin för formellt skydd av skog. Strategin ska vägleda arbetet med formellt skydd från och med 2017. Uppdraget redovisades 31 januari 2017.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Olle Höjer