Medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. En årlig redovisning över hur uppdraget genomförs ska göras 31 januari 2017-2020.