Regeringsuppdraget Digitalt först – Smartare miljöinformation

Som del i en större satsning från regeringen – ”Digitalt först” – fick Naturvårdsverket i uppdrag att verka för Smartare miljöinformation år 2016-2018. Slutredovisningen lämnades in 28 februari 2019. Arbetet har därefter övergått i ordinarie verksamhet och samverkan fortsätter på frivillig basis.

Sidan senast uppdaterad: 5 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson