Samordning av miljöövervakningen

Sedan juli 2011 samordnar Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten svensk miljöövervakning. Underliggande sidor beskriver arbetet med att samordna den svenska miljöövervakningen.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Anna Lena Carlsson