Miljöövervakningsdata genom andra verksamheter

Miljöövervakningsinformation får vi också genom inventeringar, recipientkontroll samt uppföljnings- och åtgärdsarbete i miljön.

Sidan senast uppdaterad: 14 april 2021Sidansvarig: Urban Johansson