Satellitbaserad våtmarksövervakning

Markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar eftersöks i ett tioårigt nationellt omdrev.

Sidan senast uppdaterad: 7 januari 2021Sidansvarig: Helena Öberg