Klimatrelaterad övervakning – våtmarker

Palsar är kullar av torv som innehåller en iskärna. Palsmyrarna utgör viktiga livsmiljöer för många djur och fåglar. På grund av sitt beroende av klimatstyrda miljöfaktorer hotas palsmyrarna av ett förändrat klimat.

Sidan senast uppdaterad: 7 januari 2021Sidansvarig: Helena Öberg