Miljöövervakningens programområde Våtmark

Syftet med programområde våtmark är att långsiktigt följa utvecklingen av våtmarkernas tillstånd vad gäller hydrologisk orördhet och biologisk mångfald.

Sidan senast uppdaterad: 29 november 2016Sidansvarig: Johan Abenius