Miljöövervakningens programområde Sötvatten

Sedan den 1 juli 2011 har Havs- och vattenmyndigheten den största delen av ansvaret för sötvattensprogrammet. Naturvårdsverket ansvarar för de delprogram som berör miljögifter i vattenmiljön.

Sidan senast uppdaterad: 10 september 2020Sidansvarig: Åsa Andersson