Miljöövervakningens programområde Skog

Programområde Skog följer tillståndet i skogen med undantag för fjällbjörkskogen. Bland annat kartläggs markkemi och vegetation inom ett stort antal provytor.

Sidan senast uppdaterad: 14 september 2020Sidansvarig: Ola Inghe