Partiklar och klimatpåverkande ämnen på Svalbard

Delprogrammet följer förändringar av klimatpåverkande ämnen och gaser och vilka effekter detta kan ha för klimatet på jorden, särskilt på den nordliga delen av det norra halvklotet. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.

Sidan senast uppdaterad: 7 mars 2017Sidansvarig: Pelle Boberg