STRÅNG UV-indikator

Inom delprogrammet modelleras globalstrålning, fotosyntetiskt aktiv strålning, UV-strålning, direktstrålning samt solskenstid. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt, Begränsad klimatpåverkan och Säker strålmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2017Sidansvarig: Lars Klintwall