Pesticider i luft och nederbörd

Syftet med delprogrammet är att få en överblick av potentiellt miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedel i luft och nederbörd. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

Sidan senast uppdaterad: 1 juni 2020Sidansvarig: Anna Hellström