Ozonskiktets tjocklek

Delprogrammet bidrar till att följa tidsmässiga förändringar av ozonskiktets tjocklek i atmosfären över Sverige. Resultaten används vid uppföljning av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 12 november 2020Sidansvarig: Lars Klintwall