Organiska miljögifter i luft och nederbörd

Delprogrammet följer utvecklingen och uppskattar halter av organiska miljögifter samt PAH i luft och deposition i Sverige och norra Finland. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Frisk luft.

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2020Sidansvarig: Linda Linderholm