Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd

Delprogrammet följer trender för försurande och övergödande ämnen. Syftet är att uppfylla internationella åtaganden samt att ligga till grund för nationell och regional miljömålsuppföljning. Rapportering sker också till internationella konventioner.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2020Sidansvarig: Salar Valinia