Miljöövervakningens programområde Landskap

Programområdet innehåller övervakning av landmiljön på en mer övergripande nivå än den som bedrivs inom programområdena Skog, Jordbruksmark, Våtmark och Fjäll. Till exempel finns fågel- och fjärilsövervakning här.

Sidan senast uppdaterad: 23 november 2020Sidansvarig: Ola Inghe