Smågnagarövervakning – fjäll

Delprogrammet omfattar sorkar och lämlar. Syftet är att följa deras populationsfluktuationer samt ge underlag för miljögiftsanalyser.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2021Sidansvarig: Ola Inghe