Screening för att identifiera miljöföroreningar

Med ”screening-undersökningar” menas översiktliga inventeringar. De är ett första led i att identifiera miljöföroreningar som kan orsaka hälso- och miljöproblem.

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2018Sidansvarig: Linda Linderholm