Miljöprovbank

En miljöprovbank kan definieras som en vetenskaplig institution med resurser för att samla in, tillvarata och bevara prover från miljön. Dessa prover är avsedda för miljöforskning och miljöövervakning.

Sidan senast uppdaterad: 3 oktober 2018Sidansvarig: Anna Hellström