Miljögifter i urban miljö

Inom Miljögiftssamordningens delprogram om miljögifter i urban miljö följs förekomster av kemikalier i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk.

Sidan senast uppdaterad: 2 juli 2019Sidansvarig: Linda Linderholm