Integrerad kustfiskövervakning

Integrerad kustfiskövervakning ger underlag för att bedöma störningar på ekosystemnivå.