Miljöövervakningens programområde Kust och hav

Miljöövervakningsprogrammet för kust och hav ger underlag för beskrivningar av tillstånd och förändringar i den marina miljön. Data som tas fram inom programmet används för rapportering internationellt och för att följa upp de svenska miljökvalitetsmålen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2020Sidansvarig: Elisabeth Nyberg