Observationsfält på åkermark

Inom övervakningen av jordbruksmark ingår ett delprogram för analyser.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2021Sidansvarig: Anna Lena Carlsson