Mätningar av bekämpningsmedel

Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, gör mätningar av bekämpningsmedel (pesticider) under växtsäsongen inom fyra så kallade intensivtypområden i Skåne, Östergötlands, Västra Götalands och Hallands län samt i två skånska åar (Vegeå och Skivarpsån).

Sidan senast uppdaterad: 6 oktober 2020Sidansvarig: Anna Hellström