Inventering av mark och gröda

Den svenska åkermarken karteras systematiskt på innehållet av humus sedan 1995. Också de viktigaste markkemiska egenskaperna undersökes.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2019Sidansvarig: Anna Lena Carlsson