Inventering av mark och gröda

Den svenska åkermarken karteras systematiskt på innehållet av humus sedan 1995. Också de viktigaste markkemiska egenskaperna undersökes.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2021Sidansvarig: Anna Lena Carlsson