Luftföroreningar – exponeringsstudier

Inom delprogrammet följs befolkningens exponering för luftföroreningar såväl i tätorter som i bakgrundsluft.

Sidan senast uppdaterad: 16 februari 2021Sidansvarig: Siiri Latvala