Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

Inom delprogrammet undersöks sambandet mellan luftföroreningshalter i utomhusluft och olika typer av besvär och hälsoeffekter.

Sidan senast uppdaterad: 16 september 2020Sidansvarig: Siiri Latvala