Programmet Biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter

Programmet Biogeografisk uppföljning bedriver miljöövervakning av 166 olika arter och 89 olika naturtyper. Det ger underlag till den mest omfattande rapporteringen för arter och naturtyper i Sverige och ger en bild av tillståndet för biologisk mångfald i hela landet.

Sidan senast uppdaterad: 13 januari 2021Sidansvarig: Mona Naeslund