Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen.

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Urban Gunnarsson