Forskningsrapporter Människors intressen

Vindvals projekt har handlat om människors upplevelser av ljud från vindkraft, samt om förankring, planeringsprocesser och delaktighet.