Forskning om ljud och vindkraft

Två forskningsprojekt om ljud och vindkraftverk har genomgått granskning under våren 2018. Ett mindre projekt har studerat kontrollprogram för buller från vindkraft. Rapporten publicerades i maj 2017.