Vindkraft och människors intressen

Inom Vindval har det genomförts tio forskningsprojekt och ett syntesprojekt om vindkraft och människors intressen.