Vindkraft och människors intressen

Ett nytt forskningsprojekt har fokus på mötet mellan vindkraft, friluftsliv, kulturmiljö, landskap och besöksnäring.