Sex viltforskningsprojekt får medel 2019

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja medel till sex forskningsprojekt med start 2019. Projektens längd varierar från ett till tre år.