Rädsla som verktyg för att reducera vildsvinskador i jordbruksmark

När vildsvinstammarna växer ökar också risken för skador på jordbruksgrödor. Traditionella sätt att motverka detta – framförallt jakt och stängsling – räcker ofta inte. Det finns ett behov av fler, effektiva metoder.