Klövvilt under förändring: ekoinformatik för förvaltning av ekologiska samhällen

Populationerna av tre klövviltsarter, dovhjort, kronhjort och vildsvin, växer för närvarande snabbt i Sverige. Arterna interagerar också på olika sätt med älg och rådjur.