Populationsuppskattning klövdjur

Ett projekt som beviljats anslag ur Viltvårdsfonden 2017.