Beyond moose: Ekologi och flerartsförvaltning av svenska klövdjurssamhällen

Flera av klövviltsarterna i Sverige har ökat snabbt i antal och utbredning de senaste decennierna, något som ställer nya krav på förvaltningen. Projektet tittar på hur arterna samverkar och påverkar varandra.