Forskning för att minska tranornas skador på gröda

I takt med att tranorna har blivit fler har också skador på jordbrukets grödor blivit vanligare. I anslutning till forskningsprojektet Från fält till flyttväg – om hur gäss påverkar jordbrukslandskapet – pågår också forskning om tranor.