Utsättning av gräsänder: Effekter på biologisk mångfald

Utsättning av gräsänder för jaktändamål är ett vanligt fenomen. Varje år släpps flera miljoner änder ut i Europa och i Sverige rör det sig om mer än 250 000 fåglar. Projektet ska studera hur detta påverkar den biologiska mångfalden.