Kunskap om minskande alfågelpopulationer

Forskningsprojekt som ska förbättra kunskapen om vad som påverkar fågelbeståndet samt föreslå förvaltningsåtgärder som kan stoppa eller vända den negativa utvecklingen.