Syntesanalyser om hållbar konsumtion

Naturvårdsverket finansierar två nya syntesarbeten som sammanfattar och analyserar det befintliga kunskapsläge och kunskapsbehov inom delar av hållbar konsumtion.