Svenska kommuners betydelse för hållbar utveckling och konsumtion

Naturvårdsverket ger sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Stockholm Environment Institute, SEI, som ska ta fram goda exempel på hur kommunerna kan vara pådrivande i omställningen till en hållbar konsumtion och samhällsutveckling.