Nudge för naturen – fungerar det?

Ett forskningsprojekt har genomfört och utvärderat tre fallstudier och ger en överblick över vilka typer av grön nudge som har utvärderats.