Livsmedelsskatt för hållbar matkonsumtion

Naturvårdsverket har givit 3,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU i Uppsala som har undersökt hur en klimatskatt på livsmedel kan utformas och vilka effekter den får