Styrmedel för livscykler

För att skapa förutsättningar för en övergång till cirkulär ekonomi krävs kombinationer av styrmedel som samverkar. Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som kan hjälpa till att identifiera dessa kombinationer.