Styrmedel och konsumtion

Naturvårdsverket har finansierat fem forskningsprojekt som ska stimulera utvecklingen av en hållbar produktion och konsumtion av varor. Forskningen stödjer myndigheters arbete med hållbara livsstilar.