Påbyggnad om konsumtionens miljöpåverkan – PRINCE

Naturvårdsverket har beslutat om en påbyggnad på det tidigare PRINCE-programmet. Forskningsprogrammet PRINCE tog fram en datamodell och indikatorer för att beskriva miljö- och klimatpåverkan från svensk konsumtion.