Påbyggnad Luftföroreningars effekter – SCAC

Naturvårdsverket har beslutat om en påbyggnad av det tidigare forskningsprogrammet SCAC. Ett program om luftföroreningar och åtgärdsstrategier i Europa.