Utvärdering av tillsynen som styrmedel

Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som undersökt hur motiverande samtal kan förbättra företagens miljöbeteende.